Free WordPress Templates

PROJEK PERSEMPADANAN BM

ENG | BM 

1RUN-Header

Hanya 100 pengundi daripada setiap kawasan pilihanraya sahaja yang diminta demi perubahan! Kami akan melaksanakan latihan persempadanan selaras dengan Suruhanjaya Pilihanraya (SPR). Kami akan menghasilkan peta persempadanan untuk mengesahkan cadangan sampadan daripada SPR bagi seluruh 222 kawasan pilihanraya Parlimen. 

 

Understand constituency boundary delimitation, malapportionment and gerrymandering

Sarawak 2nd Round of Electoral Redelineation (Syor 2)

Is your vote value equal to your neighbour’s?

Bermula dengan lapisan yang ternampak (atas di sebelah kanan ) untuk memilih lapisan tertentu. Dapatkan maklumat dengan menggerakkan petunjuk ke atas bulatan. Cuba memerhati percanggahan antara bandar dan luar bandar serta perbezaan nilai pengundi (%).

Pertama, kita harus memahami proses persempadanan yang ditetapkan oleh Perlembagaan. Prinsip-prinsip utama untuk persempadanan (seperti yang ditetapkan olen Jadual Ke Tiga Belas) adalah seperti berikut:

  • -bahagian-bahagian pilihan raya patutlah disempadankan supaya tidak merentasi sempadan Negeri;
  • -perhatian patutlah diberikan kepada kemudahan pentadbiran yang boleh didapati di dalam bahagian pilihan raya itu bagi mengadakan jentera pendaftaran dan pengundian yang perlu;
  • -bilangan pemilih di dalam setiap bahagian pilihan raya di dalam sesuatu Negeri patutlah lebih kurang sama banyak kecuali bahawa, dengan mengambil kira kesulitan yang lebih besar untuk sampai kepada pemilih di dalam daerah desa dan kesukaran lain yang dihadapi oleh bahagian-bahagian pilihan raya di luar bandar, ukuran pewajaran bagi kawasan patutlah diberikan kepada bahagian-bahagian pilihan raya
  • -perhatian patutlah diberikan kepada kesulitan yang akan timbul dengan perubahan bahagian-bahagian pilihan raya, dan kepada pemeliharaan hubungan tempatan;
  • -bilangan pemilih hendaklah dikira sebagai bilangan yang ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa.

Sila baca di sini untuk minat selanjutnya.

Tanda-tanda biru dan merah menunjukkan percanggahan dalam nilai pengundi antara bandar dan luar bandar. Keadaan ini telah bertentang dengan semangat Perlembagaan Persekutuan.

Variation of Voters between State Constituencies

Histogram di atas menunjukkan perbezaan jumlah pengundi daripada satu kawasan pilihanraya ke yang lain. EQ (Electoral Quotient) atau Hasil Bahagi Pilihanraya merupakan jumlah unggul bagi pengundi di sesuatu kawasan pilihanraya. Akhirnya, nilai-nilai pengundi telah bercanggah secara membimbangkan.

1/3 of the electors can select half the seats. Is that fair ?

Syor 2 DUN Histogram by Size

Syor 2 DUN Histogram by Size

 

Syor 2 Parliament Histogram by size

Syor 2 Parliament Histogram by size

 

 

 

Persempadanan Rakyat Delimitation Proposals

 

Delimitation FB Maps Part 1

Delimitation FB Maps Part 2

 

Download Maps 

at Pensempadanan-Rakyat-Delimitation-Proposals.

Sample Perak

M_06_PerakM_06_Perak-histrogram

Top